Tarieven 2017-12-04T10:40:53+00:00

Tarieven

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn in de kosten die wij rekenen zodat u vooraf weet wat u voor uw zorg moet betalen. De bedragen die STERCK rekent voor services en zorg vindt u hieronder in de tabel. Het bedrag dat u van deze tarieven uiteindelijk zelf voor uw zorg moet betalen is van de volgende factoren afhankelijk:
de wet waaronder de geleverde zorg valt: WMO/WLZ/ZVW;
de indicatie die u heeft;
de zorgverzekering die u heeft;
uw verzekeringspolis (restitutie of een natura polis);
uw inkomen.

Wij rekenen graag voor u uit welke kosten u in uw situatie betaalt voor onze zorg en services.

Vrijblijvende afspraak maken

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Het is mogelijk om begeleiding aan te vragen vanuit de WMO. Nadat er een indicatiegesprek heeft plaatsgevonden bepaalt de gemeente of u hiervoor in aanmerking komt. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het CAK berekent. De ondersteuning kan door STERCK geleverd worden indien u een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen.

Zorgverzekeringswet (ZVW)
Bij tijdelijke zorg of indien er sprake is van een revalidatietraject wordt door de verpleegkundige van STERCK een indicatie gesteld vanuit de zorgverzekeringswet. Het bedrag dat wordt vergoed door de verzekering is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en uw polisvoorwaarden. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.

Wet langdurige zorg (WLZ)
Indien er sprake is van langdurige zorg (langer dan drie maanden) of een chronische ziekte zal er een indicatie komen vanuit de wet langdurige zorg. Deze indicatie wordt gesteld door het CIZ (dit traject duurt 4-6 weken) en hiervoor betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt door het CAK berekend. De zorg kan door STERCK geleverd worden indien u een persoonsgebonden budget toegekend heeft gekregen.

Particuliere zorg
Wanneer u geen indicatie heeft of meer zorg dan de geïndiceerde uren wilt ontvangen, kunt u de verzorging particulier afnemen. U betaald dan het volledige uurtarief.
U kunt deze kosten wel opgeven bij uw belastingaangifte en mogelijk krijgt u nog een deel hiervan terug.

5 Redenen om voor STERCK te kiezen
√  Uw wens bepaalt ons aanbod
√  Kleine zorgteams; u ziet altijd dezelfde vertrouwde gezichten
√  Zorg op het tijdstip dat u het wenst
√  Persoonlijke en kwalitatief goede zorg
√  Advies en ondersteuning bij alle wetten, regels en financiële aanvragen